Świetne prognozy dla polskiego rynku IT

Z analiz przeprowadzonych na zlecenie firmy Kapsch BusinessCom płyną bardzo optymistyczne prognozy dla polskiego rynku IT. Z badań wynika, że Polska znajduje się w czołówce regionu jeśli chodzi o skalę prognozowanych na najbliższe trzy lata inwestycji w rozwiązania IT. Dobrze wypadamy jeśli chodzi o skalę planowanych inwestycji w cloud computing, technologie mobilne, outsourcing oraz  systemy klasy UC.

Punktowa ocena odzwierciedlająca skalę prognozowanych inwestycji we wspomniane rozwiązania stawia nasz rynek na pierwszym miejscu wśród siedmiu analizowanych krajów regionu. Analiza przygotowana na zlecenie Kapsch BusinessCom przez ekspertów Pierre Audoin Consultants opiera się na badaniu ankietowym przeprowadzonym na grupie niemal 900 osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie działów IT w przedsiębiorstwach z Austrii, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Turcji oraz Węgier. Badanie objęło przedstawicieli przedsiębiorstw ze wszystkich kluczowych gałęzi gospodarki – w większości firm o dużym stopniu zatrudnienia. Wśród ankietowanych znalazło się ok. 140 osób z polskich przedsiębiorstw.

 

Wśród siedmiu analizowanych krajów największymi rynkami IT pochwalić mogą się kolejno: Austria, Turcja oraz Polska. W tych trzech krajach roczne wydatki na ICT przekraczają 5 mld euro. Eksperci Pierre Audoin Consultants szacują, że wartość polskiego rynku to ok. 5,6 mld euro. Wartość rynku tureckiego oszacowano na ok. 5,85 mld euro. Największym rynkiem, z rocznymi wydatkami rzędu 6,14 mld euro pozostaje Austria. Przedstawiciele firmy Kapsch spodziewają się jednak, że na skutek wysokiej, sięgającej 4% dynamiki wartość polskiego rynku – podobnie jak rynku tureckiego – w ciągu kilku lat przewyższy wartość rynku w Austrii. „Mam zdecydowane przekonanie, że – biorąc pod uwagę trendy – w ciągu najbliższych lat Polska i Turcja będą rynkami największymi w regionie. Charakteryzują się bowiem niemal dwukrotnie wyższą dynamiką rozwoju niż obecnie największa w regionie Austria” – dodaje Jochen Borenich, dyrektor generalny Kapsch BusinessCom.

 

źródło: http://itwiz.pl/swietne-prognozy-dla-polskiego-rynku/