Partnerstwo z Uniwersytetem Rzeszowskim

W dniu 11 września 2015 r. nasza firma podpisała porozumienie o partnerstwie z Uniwersytetem Rzeszowskim.

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet-Rzeszowski

Fundamentem współpracy Netrix IT z kierunkiem mechatronika Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego jest porozumienie dotyczące udzielania dla studentów Uczelni wiedzy w zakresie realiów funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym doświadczeń firmy wynikających z długoletniej praktyki gospodarczej.

Dodatkowo firma zobowiązała się do wspierania procesów dydaktycznych dzięki umożliwieniu odbywania praktyk zawodowych studentów i doktorantów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.